Klachtenregeling

Loopt u rond met een klacht over uw fysiotherapeut? 

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten. Relevante telefoonnummers en adressen staan verderop in deze folder.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. 

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terechtkunt:

  • De klachtencomissie van het KNGF 
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF 
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u verderop in deze folder. 

Schriftelijk indienen 
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties. 

Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 29. 

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101,
3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61. 

Waar kunt u naartoe met een klacht over uw fysiotherapeut?

Klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.

Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de eigen klachtenregeling van hun werkgever. Dan kunt u direct bij de instelling zelf terecht.
Verenigingstuchtrecht van het KNGF: 

Commissie van Toezicht
Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. 

Regionaal Tuchtcollege 
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997.

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden) 

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: 
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF, 
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, 
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden) 

Regionaal Tuchtcollege 
Stuur uw brief naar:
Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61, 5600 AB Eindhoven, 
tel. 040 – 232 85 99 

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61

Neem contact met me op

Is het niet helemaal helder welke paden u kunt bewandelen bij het indienen van een klacht? Bel me dan even, dan help ik u verder.

Contact opnemen