Voor doorverwijzers

In toenemende mate worden artsen en andere professionals in de zorg geconfronteerd met patiënten met nerveus-, funtionele en psychosomatische klachten. Naast medicamenteuze en psychotherapeutische interventies behoort fysiotherapie ook tot de mogelijkheden. In de afgelopen jaren is fysiotherapie uitgegroeid naar hoogwaardige, deskundige beroepsuitoefening. Dit komt doordat er veel aandacht is geschonken aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van een inhoudelijk kwaliteitsbeleid.

Het ontstaan van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens Psychosomatiek (NFP) is te danken aan een groep fysiotherapeuten die zich ervan bewust werden dat er veel meer speelt dan de lichamelijke klacht als basis voor de doorverwijzing. Psychische en psychosociale factoren blijken van grote invloed te zijn op de klacht alsmede op het herstel ervan.

De psychosomatisch fysiotherapeut herkent en beïnvloedt het geheel tussen bewegend functioneren, psychisch functioneren en de psychosociale context. Via inzichtgevende interventies probeert de pyschosomatisch fysiotherapeut het inzicht in deze relatie bij de patiënt te vergroten. Het lichaam vormt daarbij het uitgangspunt.

Heb je als arts of zorgverlener te maken met patiënten waarbij de psychosomatisch fysiotherapeut een preventieve of curatieve rol kan spelen? Neem dan contact met me op voor meer informatie of verwijs de patiënt rechtstreeks door.

Neem contact met me op

Ben je arts of zorgprofessional en heb je te maken met een patiënt waarvan je vermoedt dat psychosomatische fysiotherapie (een deel van) de oplossing kan zijn? Bel of mail gerust voor overleg, daar maak ik graag tijd voor vrij. Rechtstreeks doorverwijzen van een patiënt mag natuurlijk ook.

Contact opnemen