Patiënteninformatie

Kunt u een behandeling vergoed krijgen? 

Om voor behandeling in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts of specialist niet meer verplicht i.v.m. de ‘directe toegankelijkheid’ (DTF), maar voor chronische aandoeningen is een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Met betrekking tot PMT zijn overeenkomsten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars (CZ, VGZ e.a.) die, afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent, een aantal behandelingen vergoeden.

Particuliere verzekeringen hebben over het algemeen polisvoorwaarden voor een bepaald aantal zittingen PMT opgenomen. Verder is het in sommige gevallen mogelijk om begeleiding te betalen uit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Neem contact met me op

Meer vragen over vergoedingen van de behandelingen? Bel of mail me gerust.

Contact opnemen