Psychomotorische therapie

Bij Frans Bullens kun je terecht voor verschillende soorten therapie, zoals psychomotorische therapie (PMT) enintegratieve bewegingstherapie. Bij deze behandelmethodes worden lichamelijke klachten met een voornamelijk (of vermeende) psychische oorzaak behandeld.

Mogelijke oorzaken:

  • Onbegrepen lichamelijke klachten ten gevolge van (ernstige) stressvolle situaties of posttraumatische stress, burn out of slachtoffers van misbruik of mishandeling.
  • Lichamelijk ongemak voorafgaand aan (voor de betrokkene) spannende gebeurtenissen zoals een examen of spreken in het openbaar.
  • Ontwikkelingsstoornissen (onder andere AD(H)D, autistiform stoornissen) waarbij onvoldoende lichaamsbeleving aanwezig is. 

Wat doet de psychomotorisch therapeut?

Psychomotorische therapie is het behandelen van mensen met psychische en/of psychosociale problemen. De behandelingen zijn gericht op de lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Daarbij wordt uitgegaan van de mens in zijn totaliteit. Stoornissen, tekorten, verlies en een gebrekkige ontwikkeling ontstaan niet door gebreken in afzonderlijke functies, maar door verstoring van de mens als geheel. Het doel van deze therapie is gedragsveranderingen teweeg te brengen en daarmee de problemen weg te nemen of te verminderen. De psychomotorische therapie en integratieve therapie maken bij het beïnvloeden van problemen gebruik van activiteiten die ontleend zijn aan de bewegingscultuur (bewegingsonderwijs en sport en spel) en lichaamscultuur (ontspanningsoefeningen, sensory-awareness, ademhalingsoefeningen, Pesso oefeningen, creatieve oefeningen, etc). De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden.

Werken aan sociale weerbaarheid 

Er wordt in deze tijd op verschillende manieren gewerkt aan sociale vaardigheid en weerbaarheid. Dat gebeurt in de vorm van sociale vaardigheidstraining waarbij kinderen veelal verteld wordt hoe zich in het sociale verkeer te bewegen. In sommige trainingen wordt het rollenspel aangewend om sociale vaardigheden aan te leren. En soms worden zelfverdedigingtechnieken aangeleerd om kinderen te leren zich te weren of kracht en zelfvertrouwen uit te stralen. Een andere vorm van training van sociale weerbaarheid vindt zijn oorsprong in de Lichaamsgeoriënteerde (bewegings)therapie (PMT, IBT, Dramatherapie, Creatieve therapie, etc). 
Een zeer bruikbare training is die van Jooske Kool. Deze training is gebaseerd op beweging, spel en fantasieoefeningen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De cursus richt zich zowel op de deelnemende kinderen als hun ouders. Lees hier meer over deze cursus (PDF).

Neem contact met me op

Meer weten of een afspraak maken met Frans Bullens? Bel of mail ons vandaag nog!

Contact opnemen